Psychologická poradna Plzeň

Vítejte

Jmenuji se PhDr. Ludmila Nejedlá (více o mně na stránce "Životopis") a tímto Vás vítám na stránkách mé psychologické poradny pro výchovu a vzdělání, která je určená pro děti a mladistvé, jejich rodiče, učitele a vychovatele.

Jaké služby nabízím?

  • posouzení školní zralosti pro ZŠ
  • efektivní náprava logopedických vad
  • konzultace při volbě povolání, posouzení úspěšnosti při studiu SŠ
  • příčiny školního neprospěchu žáků a studentů
  • analýza nepřiměřeného chování dětí a mladistvých a náprava těchto jevů: kázeňské nedostatky, konflikty s blízkými, vyrušování při výuce, neplnění školních povinností, krádeže, podvody, problémy s návykovými látkami
  • odborné konzultace pro rodiče, vychovatele a vyučující učitele
  • speciálně pedagogické a psychologické vedení dětí postižených ADHD, LMD všech typů
  • posudková činnost pro potřeby rodičů, učitelů, advokátů
  • rozvíjení kapacity paměti a pozornosti u školáků a studentů
  • krizová intervence po celý den

S kým spolupracuji

Spolupracuji se speciálním pedagogem, podle potřeby s dětským neurologem a psychiatrem tak, aby se problém dítěte a rodiny řešil komplexně, odborně a efektivně.

Cena služeb

Úhrada psychologických služeb je stanovena podle náročnosti v rozmezí 350 - 450 Kč za hodinu. Platba v hotovosti nebo podle dohody.