Psychologická poradna Plzeň

Životopis

PhDr. Ludmila Nejedlá

  • absolventka FF UK Praha, obor: Psychologie a pedagogika
  • v roce 1991 jsem získala doktorát z psychologie; doktorskou práci vedl a konzultoval prof. PhDr. Zdeněk Matějček
  • výuka psychologie na SŠ, VŠ
  • dlouhodobá praxe v poradně pro děti a mladistvé
  • praxe ve výchovném ústavu
  • činnost publikační a lektorská